Na szczęście z roku na rok wzrasta nasza świadomość ekologiczna. Wysokie zanieczyszczenie powietrza, czy efekt cieplarniany stały się namacalnym problemem. Aby chronić planetę, nasze zdrowie i przyszłe pokolenia już dziś należy wprowadzić zmiany. Elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne oprócz produkowania potrzebnej nam energii, produkują także spaliny, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Przejście na energię odnawialną oznacza ZEROWĄ EMISJĘ CO2 przy stałej produkcji prądu. Żywotność modułów wynosi aż 40 lat, a ich produkcja nie jest uciążliwa dla środowiska. Wspólnie zadbajmy o to co najważniejsze. https://www.edisonenergia.pl/