Dotacja „Mój Prąd”

Dowiedz się wszystkiego na temat programu “Mój Prąd” i zobacz jak możesz uzyskać dotację.
Zobacz więcej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z instalacji fotowoltaicznej

Technologia


25 lat wydajności Twojej instalacji fotowoltaicznej

Opieka


Bądź spokojny. Opiekunowie pracują 24/7

Finansowanie


Najlepsze finansowania dla Twojej instalacji

Dofinansowanie
z programu „Mój Prąd”

Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd znane jest już chyba wszystkim tym, którzy posiadają lub dopiero zastanawiają się nad instalacją własnych paneli fotowoltaicznych. Nie bez przyczyny – wysokość dofinansowania sięga nawet 5000 zł .

Program ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, co według rządu przyczyni się do spełnienia zobowiązań klimatycznych względem UE. Edison Energia zawarł POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w zakresie wdrażania Programu „Mój Prąd”, co w
 praktyce oznacza, iż wnioskodawcy współpracujący z naszą firmą jeszcze szybciej otrzymają dotacje na instalację fotowoltaiczną.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”?

Zacznijmy może od tego, iż program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby, mających podpisaną umowę z zakładem energetycznym.

O dotacje mogą ubiegać się osoby, które spełniają poniższe warunki:

W momencie złożenia wniosku 
o dofinansowanie “Mój Prąd”, instalacja fotowoltaiczna musi być już zamontowana 
i podłączona do sieci elektroenergetycznej.

Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi od 2-10 kW.

Instalacja fotowoltaiczna została opłacona po 23 lipca 2019 r.

Istotne jest również to, aby instalacja nie była rozbudową już istniejącej.

Czy w przypadku wpłacenia zaliczki (np. 10% inwestycji) przed 23 lipca 2019 r. nadal istnieje możliwość ubiegania się o dotacje „Mój Prąd”?

Tak, w takim wypadku koszty poniesione na instalację są kosztami niekwalifikowanymi 
i wliczają się wyłącznie w koszy całkowity instalacji fotowoltaicznej. Natomiast koszty kwalifikowane należy odpowiednio pomniejszyć o zaliczkę o której mowa.

Jaka jest kwota dofinansowania 
z programu „Mój Prąd”?

Maksymalna kwota, którą można uzyskać to 5000 zł na instalację. Jest zwolniona z podatku dochodowego, czyli beneficjent otrzyma całą przyznaną kwotę.

Czy program „Mój Prąd” łączy się z ulgą termo- modernizacyjną?

Tak, program “Mój Prąd” może łączyć się z ulga termomodernizacyjną (odliczenie od podstawy podatku kosztów poniesionych na termomodernizację).

Należy jednak pamiętać, iż wartość ulgi termomodernizacyjnej liczymy według wzoru: (Koszt instalacji – wysokość dofinansowania Mój Prąd) x Stawka PIT

Więcej informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej znajdziecie w artykule Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Do kiedy trwa nabór wniosków 
„Mój Prąd”?

II nabór wniosków ruszył 13.01.2020 r i będzie trwał do 18.12.2020 lub do wyczerpania środków.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie “Mój Prąd”:

 • Wniosek o dofinansowanie – pobrany ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego “Mój Prąd”
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)

Jak można złożyć wniosek?

Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie “Mój Prąd”.

Listownie:

Umieść wniosek wraz załącznikami w kopercie z adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd” i wyślij pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa

Bezpośrednio:

W kancelarii w siedzibie Narodowego Funduszu pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa

Przez Internet:

 • Wejdź na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji
 • Dołącz wymagane załączniki
 • Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby: 

  a. podpisem zaufanym
  
b. e-dowodem
  c. certyfikatem kwalifikowanym
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami
 • Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku

Czy można sprzedać dom wraz z instalacja po uzyskaniu dofinansowania „Mój Prąd” przed zakończeniem okresu trwałości — 3 lat?

Tak, przypadku dofinansowania instalacji z programu Mój Prąd w takiej sytuacji konieczne jest przeniesienie okresu trwałości projektu na nowego nabywcę. Należy o tym poinformować NFOŚiGW w formie pisemnej. Czy można otrzymać dofinansowanie dla dwóch instalacji w przypadku posiadania kilku domów? Tak, beneficjent ma prawo do złożenia więcej niż jednego wniosku. Dofinansowanie z programu Mój Prąd udzielane jest na konkretną instalację podłączona do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie poboru energii.

Czy można skorzystać z dotacji “Mój Prąd” w przypadku gdy instalacja została zakupiona na kredyt?

Tak, w takiej sytuacji należy przedstawić potwierdzenie z banku o zapłaceniu faktury 
w całości. Należy pamiętać, iż o dotację można ubiegać się tylko w przypadku kredytu komercyjnego / rynkowego. Nie może być dofinansowany ze środków publicznych np. 
z pożyczki preferencyjnej z programu Czyste Powietrze, programów UE.

Zobacz  film o tym “Jak to działa”

#inteligentnaenergia

Więcej o fotowoltaice

Fotowoltaika
dla domu

Instalacja fotowoltaiczna dla domu. Stań się niezależnym dostawcą własnego prądu i zacznij oszczędzać.

Zobacz
Fotowoltaika
dla firm

Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej, rachunki za prąd przestaną być obciążeniem dla budżetu Twojej firmy.

Zobacz
Dotacja "Mój
Prąd"

Dowedz się więcej o dotacji „Mój Prąd” i zyskaj nawet do 5000 zł na Twoją instalację fotowoltaiczną.

Zobacz
Fotowoltaika
#inteligentnaenergia

Nie ograniczamy się do sprzedaży instalacji, ale też oferujemy obsługę i wsparcie w otrzymaniu dotacji.

Zobacz
Ulga termo-modernizacyjna

Odlicz od podatku kwotę poniesioną na termomodernizację domu. Przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2.

Zobacz
Edukacja
Edison Energia

Interesują Cię zagadnienia z branży fotowoltaiki, chcesz poznać szczegóły funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej

Zobacz
Kalkulator fotowoltaiczny

Obniż koszt energii elektrycznej niemalże do 0. Oblicz ile możesz zaoszczędzić wybierając jeden z planów Edison Energia.

Zobacz
Instalacja fotowoltaiczna

Zapomnij o stale rosnących cenach prądu. Bądź niezależny i przełącz się na domową elektrownię słoneczną.

Zobacz