Dotacja „Mój Prąd”

Dowiedz się wszystkiego na temat programu “Mój Prąd” i zobacz jak możesz uzyskać dotację.
Profit


Nawet 25% więcej zysku z instalacji fotowoltaicznej

Technologia


25 lat wydajności Twojej instalacji fotowoltaicznej

Opieka


Bądź spokojny. Opiekunowie pracują 24/7

Finansowanie


Najlepsze finansowania dla Twojej instalacji

Dofinansowanie z programu “Mój Prąd”

Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd znane jest już chyba wszystkim tym, którzy posiadają lub dopiero zastanawiają się nad instalacją własnych paneli fotowoltaicznych. Nie bez przyczyny – wysokość dofinansowania sięga nawet 5000 zł . Program ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, co według rządu przyczyni się do spełnienia zobowiązań klimatycznych względem UE. Edison Energia zawarł POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w zakresie wdrażania Programu „Mój Prąd”, co w praktyce oznacza, iż wnioskodawcy współpracujący z naszą firmą jeszcze szybciej otrzymają dotacje na instalację fotowoltaiczną.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie Mój Prąd?

Zacznijmy może od tego, iż program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby, mających podpisaną umowę z zakładem energetycznym. O dotacje mogą ubiegać się osoby, które spełniają poniższe warunki:

01

W momencie złożenia wniosku o dofinansowanie Mój Prąd, instalacja fotowoltaiczna musi być już zamontowana i podłączona do sieci elektroenergetycznej.

02

Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi od 2-10 kW.

03

Instalacja fotowoltaiczna została opłacona po 23 lipca 2019 r.

04

Istotne jest również to, aby instalacja nie była rozbudową już istniejącej.

Czy w przypadku wpłacenia zaliczki (np. 10% inwestycji) przed 23 lipca 2019 r nadal istnieje możliwość ubiegania się o dotacje Mój Prąd?

Tak, w takim wypadku koszty poniesione na instalację są kosztami niekwalifikowanymi i wliczają się wyłącznie w koszy całkowity instalacji fotowoltaicznej. Natomiast koszty kwalifikowane należy odpowiednio pomniejszyć o zaliczkę o której mowa.

Jaka jest kwota dofinansowania z programu Mój Prąd?

Maksymalna kwota, którą można uzyskać to 5000 zł na instalację. jest zwolniona z podatku dochodowego, czyli beneficjent otrzyma całą przyznaną kwotę.

Czy program Mój Prąd łączy się z ulga termomodernizacyjną?

Tak, program Mój Prąd może łączyć się z ulga termomodernizacyjną (odliczenie od podstawy podatku kosztów poniesionych na termomodernizację). Należy jednak pamiętać, iż wartość ulgi termomodernizacyjnej liczymy według wzoru: (Koszt instalacji – wysokość dofinansowania Mój Prąd) x Stawka PIT Więcej informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej znajdziecie w artykule Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Do kiedy trwa nabór wniosków Mój Prąd?

II nabór wniosków ruszył 13.01.2020 r i będzie trwał do 18.12.2020 lub do wyczerpania środków Jakie są niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie Mój Prąd?

• Wniosek o dofinansowanie – pobrany ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
• Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
• Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
• Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Wnioski do pobrania znajdziecie na stronie Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Jak można złożyć wniosek?

Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku
o dofinansowanie Mój Prąd

01

Listownie:

Umieść wniosek wraz załącznikami w kopercie z adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd” i wyślij pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 1 02-673 Warszawa

02

Bezpośrednio w kancelarii w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 1 02-673 Warszawa

03

Przez Internet:

1

Wejdź na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.

2

Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.

3

Dołącz wymagane załączniki.

4

Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.

5

Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby: a. podpisem zaufanym, b. e-dowodem, c. certyfikatem kwalifikowanym.

6

Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

7

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Czy można sprzedać dom wraz
z instalacja po uzyskaniu dofinansowania Mój Prąd przed zakończeniem okresu trwałości
– 3 lat?

Tak, przypadku dofinansowania instalacji z programu Mój Prąd w takiej sytuacji konieczne jest przeniesienie okresu trwałości projektu na nowego nabywcę. Należy o tym poinformować NFOŚiGW w formie pisemnej. Czy można otrzymać dofinansowanie dla dwóch instalacji w przypadku posiadania kilku domów? Tak, beneficjent ma prawo do złożenia więcej niż jednego wniosku. Dofinansowanie z programu Mój Prąd udzielane jest na konkretną instalację podłączona do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie poboru energii.

Czy można skorzystać z dotacji Mój Prąd w przypadku gdy instalacja została zakupiona na kredyt?

Tak, w takiej sytuacji należy przedstawić potwierdzenie z banku o zapłaceniu faktury w całości. Należy pamiętać, iż o dotację można ubiegać się tylko w przypadku kredytu komercyjnego/rynkowego. Nie może być dofinansowany ze środków publicznych np. z pożyczki preferencyjnej z programu Czyste Powietrze, programów UE.

Sprawdź specjalnie przygotowany film
o tym “Jak to działa”

Współpraca

Zaufanie

Patron medialny

Zostaw kontakt, oddzwonimy