Serwis Edison Energia

Jako Edison Energia montujemy i serwisujemy instalacje fotowoltaiczne na terenie całej Polski.
Profit


Nawet 25% więcej zysku z instalacji fotowoltaicznej

Technologia


25 lat wydajności Twojej instalacji fotowoltaicznej

Opieka


Bądź spokojny. Opiekunowie pracują 24/7

Finansowanie


Najlepsze finansowania dla Twojej instalacji

Serwis Edison Energia

Jako Edison Energia montujemy i serwisujemy instalacje fotowoltaiczne na terenie całej Polski

Skorzystaj z oddziałów serwisowych Edison Energia w 10 lokalizacjach na terenie całej Polski

Dla naszych klientów oferujemy korzystne warunki serwisowe instalacji fotowoltaicznych

Cennik serwisów i usług
Edison Energia

Edison Serwis

Klienci Edison

Pozostali

Pełna diagnostyka instalacji fotowoltaicznej
po montażu  

Usługa obejmuje:
- sprawdzenie okablowania strony DC i AC,
- sprawdzenie zabezpieczeń DC i AC,
- kontrola konstrukcji nośnej
generatora PV,
- konfiguracja pracy inwertera/alertów

0 zł w cenie instalacji

525 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Pomiar parametrów elektrycznych instalacji

Usługa obejmuje:
- Pomiar rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
- napięcie DC,
- napięcie AC,
- czas zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego

0 zł w cenie instalacji

400 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Wykonanie uziemienia instalacji

Usługa obejmuje:
-Wbijanie ocynkowanych prętów uziemiających,
- poprowadzenia okablowania PE, - stworzenie zabezpieczonego punktu pomiarowego uziemiania.

0 zł w cenie instalacji

400 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Serwis okresowy Techniczny

Usługa obejmuje:
- pełna diagnostyka instalacji PV,
- pomiar parametrów elektrycznych instalacji,
- diagnostyka Kamerą termowizyjną.

300 zł + koszt dojazdu od najbliższego punktu serwisu 1,1 zł (pierwszy serwis zalecany po 30 miesiącach, od daty podpisania protokołu odbioru)

900 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Mycie modułow PV

Usługa obejmuje:
- mycie instalacji PV, specjalną myjką

Usunięcie zanieczyszczeń:

- zanieczyszczenia słabo związane z powierzchnią modułu - są to zanieczyszczenia, które potrafią samoistnie usunąć się z powierzchni modułu (bez konieczności wykonywania prac utrzymaniowych). Mogą nimi być, m.in. kurz, suche liście, resztki trawy po koszeniu.

- zanieczyszczenia silnie związane z powierzchnią modułu – są to zanieczyszczeni, których usunięcie wymaga prac utrzymaniowych; mogą nimi być m.in. mokre liście, błoto, ptasie odchody.

300 zł + koszt dojazdu od najbliższego punktu serwisu 1,1 zł (pierwszy serwis zalecany po 30 miesiącach, od daty podpisania protokołu odbioru)

600 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Wymiana elementów instalacji PV

Panel

Zgodnie z zawartą Umową i warunkami gwarancji producentów i Edison Energia.

300 zł/szt + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Optymalizator

Zgodnie z zawartą Umową i warunkami gwarancji producentów i Edison Energia.

300 zł/szt + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Falownik

Zgodnie z zawartą Umową i warunkami gwarancji producentów i Edison Energia.

250 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Zabezpieczenia DC/AC

Zgodnie z zawartą Umową i warunkami gwarancji producentów i Edison Energia.

250 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Przewody DC/AC

Zgodnie z zawartą Umową i warunkami gwarancji producentów i Edison Energia.

250 zł + koszt dojazdu od najblizszego punktu serwisu 1,1 zł/km

Znajdź najbliższy oddział serwisowy Edison Energia

Numer kontaktowy
799 394 444