. FAQ - Edison Energia

FAQ

Edison Energia daje Ci 25 lat gwarancji produkcji z całej instalacji fotowoltaicznej, finansowanie, obsługę 24h/7 dni w tygodniu oraz audytowany montaż przez profesjonalne ekipy. Spotkaj się z naszym doradcą i przekonaj się sam dlaczego warto zainstalować panele fotowoltaiczne w Twoim domu.

Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Czym jest fotowoltaika?

  W najprostszym ujęciu fotowoltaika to technologia przekształcająca energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Pozwala ona na budowę domowych elektrowni o różnych wielkościach – zaczynając od wielkich farm po mikroinstalacje zasilające pojedyncze domy, czy nawet malutkie ogniwa np. w kalkulatorach. Edison Energia zajmuje się kompleksową obsługą instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Zajmujemy się także niezbędną dokumentacją, finansowaniem oraz dotacją Mój Prąd.

 • 2. Jakie są rodzaje paneli fotowoltaicznych ?

  Moduły fotowoltaiczne przede wszystkim dzielimy ze względu na technologię w
  jakiej zostały wytworzone ogniwa. Na rynku instalacji fotowoltaicznych
  montowanych na dachach i na gruncie, wyróżniamy;

  a) Panele monokrystaliczne o cechach:

  sprawność 15%-19%
  czarny kolor; produkcja z jednego kryształu krzemu; najwyższe moce
  modułów;

  b) Panele polikrystaliczne o cechach:

  sprawność 14%-16%
  produkcja z wielu kryształów krzemu; niski spadek mocy przy wzroście
  temperatury; niska cena;

  c) Panele amorficzne o cechach:

  sprawność do 10%
  niewykrystalizowane; obecnie stosowane coraz rzadziej głównie przez
  inwestorów z bardzo niskim budżetem;

  d) Panele CdTe o cechach:

  sprawność 10%-12%
  czerwonawa barwa;;

  e) Panele CIS i CIGS o cechach:

  sprawność do 14% , zbudowane z miedzi, indu, galu i selenu, grubość ogniw
  zaledwie mikrometrowa; dobre wykorzystanie promieniowania rozproszonego przy
  zachmurzeniu.
  W chwili obecnej ze względu na niski parametr ceny do mocy, trzy ostatnie rodzaje z
  wymienionych powyżej ogniw to są: amorficzne. CdTe oraz CIS i CIGS są
  praktycznie niespotykane na polskim rynku. W 96% moduły wykonane z
  krzemu krystalicznego to ogniwa mono oraz poli. Panele polikrystaliczne również
  są stosowane coraz rzadziej ze względu na rosnącą wydajność oraz spadek ceny
  modułów monokrystalicznych.

 • 3. Co to jest dotacja “Mój Prąd”?

  “Mój Prąd” jest to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych, dzięki
  któremu możemy uzyskać zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej. Uzyskać
  go mogą osoby fizyczne na instalacje większe niż 2 kW, ale mniejsze niż 10 kW.
  Zwrot wynosi 5000 zł netto. Program okazał się wielkim sukcesem, wnioski
  rozpatrywane są bardzo szybko, a pieniądze wypłacane na bieżąco. W niewiele ponad
  3 miesiące rozdano 140 mln złotych.
  Warto dodać, że Edison Energia jest oficjalnym partnerem Narodowego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wdrażania programu „Mój Prąd”.
  Przyczyni się to do szybkości obsługi wniosków klientów Edison Energia

 • 4. Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

  Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby
  inwestycji i budynków, których jest właścicielem.
  W przypadku rozliczania się w małżeństwie pula jest odpowiednio 2 razy wyższa.
  Wysokość ulgi liczy się mnożąc stawkę podatku po jakiej się rozliczamy, razy koszt
  instalacji pomniejszony o wysokość dofinansowania Mój Prąd. Dzięki uldze możemy
  odzyskać nawet ponad 15 tysięcy złotych.
  “Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem
  termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku
  małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie,
  czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł

 • 5. Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna?

  Cytując ustawę: „Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy
  opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19%
  stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga
  termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika
  będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego
  jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym
  budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku
  podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.”
  Czyli:
  a) osoba która chce skorzystać z ulgi musi być podatnikiem rozliczającym się w
  oparciu o skalę podatkowa lub podatek liniowy 19%
  b) musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego
  c) musi uruchomić i podłączyć do sieci swoją instalację fotowoltaiczną w okresie do 3
  lat od zakończenia roku podatkowego w którym poniósł pierwsze wydatki związane z
  instalacją paneli.

 • 6. Jakich budynków dotyczy ulga termomodernizacyjna?

  Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek
  powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie może być w nim
  wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy
  (powierzchnia nie większa niż 30% całości). W przypadku np. instalacji
  fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, ulga przysługuje także przy montażu na
  garażu czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma
  technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego.

  Uwaga! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku
  będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

 • 7. Co jest przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

  a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na
  energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
  oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii
  pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych
  źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych
  sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone
  w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu
  zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w
  związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje
  zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków
  mieszkalnych,
  d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub
  zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji “

 • 8. Co zrobić, aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

  a) rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne (audyt nie jest
  obowiązkowy),
  b) kupować tylko te towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z
  wykazem można odliczyć od dochodu,
  c) ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat,
  d) poczynione wydatki odliczać na bieżąco za każdy rok w deklaracji PIT.

 • 9. W jaki sposób fotowoltaika wpływa na ochronę środowiska?

  Elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne oprócz produkowania potrzebnej nam
  energii, produkują także spaliny, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.
  Oprócz tlenków azotu, pyłu, popiołu czy metali ciężkich, które przyczyniają się do
  powstawania smogu będącego bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego,
  największym objętościowo i masowo produktem spalania paliw kopalnych jest
  dwutlenek węgla (CO2), który jest główną przyczyną efektu cieplarnianego.
  Przejście na energię odnawialną oznacza zerową emisję przy stałej produkcji prądu.
  Żywotność modułów wynosi aż 40 lat, a ich produkcja nie jest uciążliwa dla
  środowiska.

 • 10. Gdzie można zainstalować panele słoneczne?

  Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych najczęściej odbywa się na dachach, natomiast
  w Edison Energia montujemy je z powodzeniem na gruncie. Jeżeli masz obawy czy panele
  mieszczą się na Twoim dachu miej na uwadze, że są jeszcze inne opcje, z których możesz
  skorzystać.

 • 11. Czy panele będą działać w pochmurny dzień?

  Panele fotowoltaiczne są skonstruowane w ten sposób, aby wytwarzać energię
  elektryczną przy każdej pogodzie przez cały rok. Zmiana wydajności paneli
  uzależniona jest co prawda od nasłonecznienia, natomiast nie spadnie nigdy do 0.
  Będziesz miał nad tym pełną kontrolę dzięki systemom monitorującym
  zainstalowanym w Twoim telefonie. Zawsze będziesz wiedział ile prądu aktualnie
  produkują Twoje panele słoneczne.

 • 12. Czy mój dom nadaje się do zainstalowania paneli słonecznych?

  Wpływa na to wiele czynników. Nasi doradcy na spotkaniu rozpoznają potrzeby
  energetyczne Twojego domu i pomogą ustalić Ci najodpowiedniejsze rozwiązanie,
  abyś mógł cieszyć się energią z własnej elektrowni słonecznej. Pamiętaj również, że

  Edison Energia instaluje panele słoneczne także na gruncie czy wiatach garażowych.
  Zawsze znajdziemy rozwiązanie, wystarczy, że porozmawiasz z naszym doradcą.

 • 13. Ile trwa instalacja paneli fotowoltaicznych ?

  Sam montaż nie trwa długo – wiele instalacji fotowoltaicznych ukończonych jest w
  ciągu jednego dnia. Przygotowanie dla Ciebie indywidualnego projektu może potrwać
  dłużej – zazwyczaj jest to do trzech dni. Otrzymasz od nas harmonogram wykonania
  prac, abyś cały czas miał pełna kontrolę nad etapem tworzenia instalacji.

 • 14. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, czy mnie na to stać?

  W porównaniu do oszczędności, które otrzymasz jest to tanie rozwiązanie, ponieważ:

  1. Panele fotowoltaiczne zastąpią Twój dotychczasowy rachunek za prąd,
  2. Będziesz zabezpieczony przed podwyżkami prądu już zawsze,
  3. Jako Edison Energia zajmiemy się finansowaniem Twoich paneli słonecznych,
  4. Możesz skorzystać z dotacji „Mój Prąd” oraz z ulgi termomodernizacyjnej,
  W konsekwencji koszt, który na pierwszy rzut oka może wydawać się duży, tak naprawdę
  staje się inwestycją, która przyniesie Ci korzyści przez kolejne 40 lat.