Dofinansowanie
do fotowoltaiki

Ogólnopolskie i regionalne programy na dofinansowanie do fotowoltaiki.
Zobacz więcej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji

Technologia


Gwarancja 25 lat wydajności

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Dzięki zainteresowaniu, jakie wzbudza fotowoltaika, dofinansowanie inwestycji tego rodzaju stało się standardem

W ostatnich latach pojawiło się wiele programów, które umożliwiają realizację mikroprojektów poprzez odzyskanie części poniesionych kosztów. Z danych SolarPower Europe, europejskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej, wynika, że w 2020 roku Polska znajdzie się na piątym miejscu w Europie ze względu na potencjał mocy paneli. To wszystko oznacza, że dzisiaj warto inwestować w fotowoltaikę – zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii (OZE) rośnie, a wraz z nim dostęp do programów zapewniających wsparcie finansowe. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje na temat ogólnopolskich oraz regionalnych programów oferujących dofinansowanie do fotowoltaiki.

Ogólnopolskie programy
dofinansowań fotowoltaiki

Jeżeli planujesz inwestycję, ale uważasz, że fotowoltaika znacznie obciąży Twój budżet, sprawdź, jakie istnieją możliwości dofinansowania – obecnie dostępne są liczne programy, które nie tylko cieszą się dużą popularnością, ale realnie pomagają obniżyć koszty mikroinstalacji i większych przedsięwzięć. Dzięki temu przekonasz się, jak działa fotowoltaika w praktyce oraz odczuwalnie ograniczysz comiesięczne wydatki na prąd.

Mój Prąd

To, jak dużym sukcesem okazał się program rządowy Mój Prąd, potwierdza trzeci nabór wniosków rozpoczęty w 2021 roku. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które interesuje fotowoltaika – dofinansowanie może uzyskać każdy, kto zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. W praktyce przeciętne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego wynosi ok. 3,5 kW, co oznacza, że program dotyczy szerokiego grona odbiorców. Korzystając z programu Mój Prąd 3.0 w 2021 jesteś w stanie pokryć nawet do 50% poniesionych kosztów – zwrot maksymalnie wynosi 5000 złotych netto. Zastanawiasz się, czy rządowe dofinansowanie do fotowoltaiki można łączyć z innymi formami wsparcia? Program Mój Prąd pozwala skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki czemu instalacja nie obciąża domowego budżetu. Finansowanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zachęca do korzystania z odnawialnych źródeł energii, jednocześnie umożliwiając obniżenie wydatków za prąd.

Prosument 2

Program Prosument 2 realizowany jest w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dzięki niemu można zamontować fotowoltaikę o mocy nieprzekraczającej 40 kW. Dotacje polegają na udzieleniu pożyczki lub kredytu na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem na 1% oraz maksymalnym okresem finansowania trwającym 15 lat. Inną możliwością jest uzyskanie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych o wartości 15% lub 30% kosztów inwestycji. W przeciwieństwie do programu Mój Prąd, Prosument 2 obejmuje nie tylko osoby fizyczne, ale także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Celem inicjatywy jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie emisji CO₂ poprzez promowanie technologii OZE oraz postaw prosumenckich. Beneficjenci programu nie mają możliwości uzyskania dofinansowania na fotowoltaikę z innych środków publicznych.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, posiadających wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych ponownie zostało uruchomione w styczniu 2019 i będzie realizowane aż do 2029 roku, a jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub całkowitą eliminację zanieczyszczeń. Jaki jest zakres wsparcia programu? Dotacja do fotowoltaiki wynosi maksymalnie 53 tysiące złotych, w zależności od zaawansowania projektu. Całkowity budżet to 103 mld złotych, a pieniądze dzielone są pomiędzy poszczególnymi samorządami. Program obejmuje również dofinansowanie na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła, docieplanie budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej – skrócono czas oczekiwania na ich weryfikację. Warunkiem uzyskania dotacji jest wnioskowanie o dofinansowanie inwestycji będącej w trakcie realizacji.

Ulga termomodernizacyjna

Fotowoltaika należy do inwestycji termomodernizacyjnych, dlatego od 1 stycznia 2019 każdy, kto zdecydował się na montaż paneli, składając roczne zeznanie podatkowe, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Takie rozwiązanie umożliwia odliczenie od dochodu kwoty przeznaczonej na realizację instalacji fotowoltaicznej. Ulga termomodernizacyjna pozwala odzyskać nawet do 15 tysięcy złotych, a skorzystać z niej mogą wyłącznie właściciele wybudowanych budynków jednorodzinnych.

Agroenergia

Program Agroenergia skierowany jest wyłącznie do rolników indywidualnych, aby zwiększyć samodzielność energetyczną na obszarach wiejskich i tym samym poprawić jakość powietrza i bezpieczeństwo energetyczne. Budżet wynosi 200 mln złotych i będzie przeznaczony na dofinansowania do fotowoltaiki oraz pożyczki realizowane w latach 2019-2025. Wysokość dotacji to do 40% kosztów kwalifikowanych, z kolei kredyt jest w stanie pokryć nawet do 100% kosztów – okres spłaty nie może jednak przekroczyć 15 lat, nie przewiduje się również możliwości anulowania części pożyczki. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się między innymi budowę instalacji fotowoltaicznej oraz budowę i modernizację urządzeń lub instalacji produkcyjnych. Z programu są wykluczone panele fotowoltaiczne o niższej mocy, dofinansowanie obejmuje bowiem instalacje o mocy od 50 kWp do 1 MWp. Istnieje również możliwość dotacji na baterie do magazynowania energii.

Bocian

Program Bocian pozwala sfinansować instalacje fotowoltaiczne dla firm i będzie realizowany w latach 2015-2023 – celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii, a tym samym ograniczenie emisji CO₂. Wsparcie obejmuje kredyt na fotowoltaikę, a wysokość oprocentowania może wybrać sam wnioskodawca. Dostępna jest zarówno pożyczka na preferencyjnych warunkach (przy czym WIBOR 3M wynosi nie mniej niż 2%), jak i kredyt na warunkach rynkowych, który zgodnie z ustawą nie będzie stanowić pomocy publicznej – wówczas oprocentowanie ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej. Program Bocian funkcjonuje na zasadzie ciągłego naboru wniosków, a na stronie internetowej znajduje się szacunkowy kalkulator pożyczkowy, który ułatwia przygotowanie dokumentacji. Kredyt na fotowoltaikę pokrywa maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych, a maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat. Program nie przewiduje umorzenia pożyczki, ale dopuszczalna jest karencja w spłacie.

Energia Plus

Beneficjentami programu Energia Plus mogą być przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku). Cel jest prosty – poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko związanego z biznesem. Dotacje do fotowoltaiki dostępne są w formie zwrotnej pożyczki oraz bezzwrotnego dofinansowania, a łączna pula środków wynosi do 4 mln złotych. Pożyczka pokrywa do 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast dotacja do 50% – można zdecydować się na oprocentowanie kredytu na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe? W roku poprzedzającym składanie wniosku, przeciętne zużycie energii nie może wynosić mniej niż 2 GWh/rok. Dodatkowo należy przeprowadzić audyt energetyczny, a inwestycja musi być efektem rekomendacji wystawionej na jego podstawie. Ostatnim warunkiem jest szacowana oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 5%.

Regionalne programy dotacji i kredytów do fotowoltaiki

Poniżej przedstawiamy możliwości regionalnego dofinansowania fotowoltaiki, jednocześnie zachęcając do sprawdzania aktualności na stronach internetowych poszczególnych jednostek – w większości przypadków informacje na temat programów są uzupełniane na bieżąco.

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niezależnie od tego, czy interesują Cię instalacje fotowoltaiczne dla domu, czy dla przedsiębiorstw, warto pamiętać o tym, że każde województwo ma opracowany odrębny program dofinansowań. Wsparcie finansowe służy ochronie środowiska poprzez poprawę jakości powietrza – dofinansowanie do paneli słonecznych można uzyskać w ramach programu Czyste Powietrze. Funkcjonuje również doradztwo energetyczne, które ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie efektywności energetycznej oraz pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji związanych z OZE.

Dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych

W ramach funduszy europejskich obecnie funkcjonuje 16 regionalnych programów operacyjnych, realizowanych w latach 2014-2020. Inicjatywa skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, chcących wprowadzić rozwiązania bezpieczne dla środowiska naturalnego. Celem programów jest również zwiększenie konkurencyjności gospodarczej na rynku europejskim oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Każde województwo dysponuje innym budżetem, co oznacza, że różna jest liczba potencjalnych beneficjentów.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dotację na fotowoltaikę można uzyskać również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem jest podniesienie konkurencyjności rolnictwa oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Beneficjentami mogą być nie tylko rolnicy, ale również osoby fizyczne, podmioty doradcze, gminy, powiaty oraz związki wyznaniowe. Program umożliwia przeprowadzenie termomodernizacji oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – część budżetu pochodzi z Unii Europejskiej. To właśnie dzięki takim działaniom w kolejnych latach poprawi się jakość powietrza na terenach wiejskich.

Dotacje na fotowoltaikę w poszczególnych województwach

Całkowity koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne zależy między innymi od rozmiaru instalacji, pokrycia dachu oraz jakości wykorzystanych do montażu komponentów – warto jednak złożyć wniosek dofinansowanie do fotowoltaiki, dzięki czemu inwestycja stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Aby ułatwić wyszukiwanie informacji na temat możliwości wsparcia finansowego w poszczególnych województwach, przygotowaliśmy krótkie zestawienie. Jednocześnie zachęcamy do sprawdzania aktualności na stronach internetowych instytucji.

Dolnośląskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Dotacje ogólne WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczone między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego
Kujawsko-Pomorskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Lubelskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Lubuskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Kredyt przeznaczony na inwestycje służące poprawie jakości powietrza, dostępny dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą – środkami dysponuje BOŚ Bank oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze, a wnioski można składać w trybie ciągłym
 • Pożyczka na działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zminimalizowanie zanieczyszczeń obecnych w powietrzu – nabór wniosków w trybie ciągłym
Łódzkie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Ochrona Atmosfery – program dotacji skierowany do jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego oraz szkół, wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym
 • Niskooprocentowane pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, z wyłączeniem osób fizycznych, realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi – nabór w trybie ciągłym
Małopolskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Mazowieckie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Ochrona Atmosfery – dopłaty do fotowoltaiki przeznaczone dla jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego oraz szkół, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym
Opolskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Podkarpackie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Podlaskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Pomorskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Dotacje na panele fotowoltaiczne pochodzące ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
 • Dofinansowanie z miasta Sopot w wysokości 5000 złotych dla domów jednorodzinnych oraz do 15 000 złotych dla pozostałych budynków
Śląskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Dostępne przez cały rok dopłaty do fotowoltaiki w ramach środków WFOŚiGW w Katowicach
Świętokrzyskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Warmińsko-Mazurskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
Wielkopolskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Projekt Słoneczne Dachy przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych oraz domów wielorodzinnych
Zachodniopomorskie
 • Program rządowy Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga inwestycyjna dla rolników
 • Program priorytetowy Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnych dopłat do kredytów na fotowoltaikę pochodzące z WFOŚiGW w Szczecinie

#inteligentnaenergia

Więcej o fotowoltaice

Fotowoltaika
dla domu

Instalacja fotowoltaiczna dla domu. Stań się niezależnym dostawcą własnego prądu i zacznij oszczędzać.

Zobacz
Fotowoltaika
dla firm

Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej, rachunki za prąd przestaną być obciążeniem dla budżetu Twojej firmy.

Zobacz
Dotacja "Mój Prąd 3.0"

Dowedz się więcej o dotacji „Mój Prąd” i zyskaj nawet do 5000 zł na Twoją instalację fotowoltaiczną.

Zobacz
Pompa
ciepła

Obniż rachunki za prąd i wybierz nowoczesną pompę ciepła firmy Buderus.

Zobacz
Ulga termo-modernizacyjna

Odlicz od podatku kwotę poniesioną na termomodernizację domu. Przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2.

Zobacz
Edukacja
Edison Energia

Interesują Cię zagadnienia z branży fotowoltaiki, chcesz poznać szczegóły funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej

Zobacz
Kalkulator fotowoltaiczny

Obniż koszt energii elektrycznej niemalże do 0. Oblicz ile możesz zaoszczędzić wybierając jeden z planów Edison Energia.

Zobacz
Instalacja fotowoltaiczna

Zapomnij o stale rosnących cenach prądu. Bądź niezależny i przełącz się na domową elektrownię słoneczną.

Zobacz