Najważniejsze zalety energii odnawialnej

Dodano:
11/2/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z instalacji fotowoltaicznej

Technologia


25 lat wydajności Twojej instalacji fotowoltaicznej

Opieka


Bądź spokojny. Opiekunowie pracują 24/7

Finansowanie


Najlepsze finansowania dla Twojej instalacji

Transformacja energetyczna, którą przechodzą kraje Unii Europejskiej, również Polska, polega w dużej mierze na zamianie nieodnawialnych źródeł energii na odnawialne. To nieodwracalny, ogólnoświatowy trend, który sukcesywnie przemodelowane szeroko pojęty sektor energetyczny, ale nie tylko, bo także transport, budownictwo czy przemysł. W dużej mierze decydują o tym zalety energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki, o których szerzej piszemy w poniższym artykule.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii, czyli w skrócie OZE, obejmują te źródła energii, które szybko się odnawiają lub korzystanie z nich nie powoduje zmniejszenia ich zasobów. Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii, a więc takie, które posiadają określony i wyczerpywalny potencjał, przy czym nie da się go szybko odbudować. Plusy ekologicznych technologii sprawiają, że udział OZE w światowym miksie energetycznym rośnie z roku na rok, a w 2020 r. wynosił ok. 20%. Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze wyższy. W dalszej części artykułu poznasz wady i zalety fotowoltaiki oraz innych OZE.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii obejmują kilka jej rodzajów, które wymieniamy poniżej.

Energia słoneczna

Promienie słoneczne zawierają w sobie duży ładunek energii, który można skutecznie pozyskać, a następnie zamieć na prąd płynący w gniazdku. W tym celu na dachach budynków lub gruncie montuje się panele słoneczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, sprawdź, jak działa i co to jest fotowoltaika.

Energia wiatrowa

Również wiatr jest odnawialnym źródłem energii. Pozyskuje się ją przede wszystkim przy użyciu specjalnych wiatraków, dobrze znanych z krajobrazów polskich (i nie tylko) wsi. Montuje się je także na morzu ze względu na dużą intensywność wiatru wiejącego na otwartej przestrzeni.

Energia geotermalna

Ogromne ilości energii emituje nasza planeta. Jej źródła znajdują się w gruncie i określane są geotermalnymi. Aby ją pozyskać, wykonuje się specjalne odwierty, jednak jej popularność w porównaniu np. z panelami słonecznymi jest stosunkowo niewielka. Nie bez powodu o wiele częstym wyborem klientów jest fotowoltaika dla domu.

Bioenergia

Bioenergia obejmuje źródła pochodzenia organicznego, które wykorzystuje się w celu wytworzenia prądu, zapewnienia ogrzewania lub chłodzenia oraz jako paliwo w transporcie. Bioenergia występuje w formie biopaliw, biogazu czy biomasy, a do jej powstania używa się gałęzi, innych elementów drzew oraz odpadów drzewnych.

Energia wodna

Odnawialne źródła energii obejmują także wodę, która pozwala na wytwarzanie prądu, do czego wykorzystuje się infrastrukturę elektrowni wodnych. To źródło energii ma największy udział w ogólnoświatowym miksie energetycznym ze wszystkich rodzajów OZE, przyczyniając się do wytworzenia ok.15% globalnej produkcji prądu.

Wodór

Od jakiegoś czasu mówi się, że to właśnie wodór jest paliwem przyszłości, które zrewolucjonizuje transport, przemysł i energetykę. Pozyskuje się go na różne sposoby, a niewątpliwą zaletą tego odnawialnego źródła energii jest możliwość bezstratnego magazynowania. Przewiduje się, że samochody zasilane wodorem w ciągu kilkunastu lat mogą zastąpić auta napędzane silnikami spalinowymi.

Zalety energii odnawialnej

Jakie są najważniejsze zalety odnawialnych źródeł energii? Poznaj 3 właściwości OZE, które czynią je niezwykle perspektywicznymi.

Nieskończone źródło energii

Podczas gdy tradycyjne źródła energii, jak paliwa kopalniane czy ropa naftowa, kiedyś się wyczerpią, OZE mają niewyczerpany potencjał. Jak sama nazwa wskazuje, są to odnawialne źródła energii, więc ich niepodważalną zaletą jest stabilność i trwałość. Nie ma ryzyka, że ich zasoby w krótkim czasie się skończą, co przekłada się na bezpieczeństwo i przewidywalność dostaw energii.

Oszczędność pieniędzy

Kwestie finansowe odgrywają ważną rolę i są niewątpliwą zaletą odnawialnych źródeł energii, pozwalając na znaczne obniżenie rachunków za prąd czy ogrzewanie. To szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, ponieważ dla nich elektryczność jest najdroższa. Aby zapewnić sobie oszczędności, dobrym rozwiązaniem jest fotowoltaika dla firm, w której wyborze i montażu możemy pomóc jako Edison Energia.

Korzyści dla zdrowia i środowiska

Brak ingerencji w środowisko naturalne lub jej niewielka skala przy braku szkodliwości ekologicznej to kolejna ważna zaleta odnawialnych źródeł energii. Przykładem może być wspomniana fotowoltaika, która pozwala na produkcję prądu z promieniowania słonecznego bez wykorzystania reakcji spalania. Zastosowanie OZE poprawia również jakość powietrza, co korzystnie wpływa na zdrowie społeczeństwa i środowisko naturalne.

Czy są zatem jakieś wady?

Plusy i minusy energii odnawialnej? O ile zalety są oczywiste, o tyle znalezienie wad wymaga głębszego namysłu. Pewną niedogodnością związaną z OZE może być fakt, że jest to wciąż gałąź nierozwinięta na miarę swojego potencjału i wymaga kolejnych inwestycji, a więc nakładów finansowych. Mając na uwagę zalety odnawialnych źródeł energii, inwestycje są jednak opłacalne w skali makro i mikro. W obniżeniu kosztów inwestycji pomagają różnego rodzaju programy dofinansowań i dotacji publicznych, jak np. dofinansowanie do fotowoltaiki.

Podsumowanie

Plusy odnawialnych źródeł energii są niepodważalne. Ich potencjał jest ogromny, co zauważają zarówno władze poszczególnych krajów i organizacji międzynarodowych, jak i społeczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lata w energetyce, transporcie i przemyśle zostaną zdominowane właśnie przez OZE, do czego jako Edison Energia się przyczyniamy, oferując profesjonalne wsparcie w wyborze oraz montażu fotowoltaiki i pomp ciepła.