Farma fotowoltaiczna - jak zacząć, co to jest i czy się opłaca?

Dodano:
13/5/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji

Technologia


Gwarancja 25 lat wydajności

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Dowiedz się, czym różni się farma fotowoltaiczna od mikroinstalacji, którą możesz zamontować na dachu domu czy firmy. Poznaj podstawowe wymagania wobec inwestorów, którzy chcą zacząć zarabiać na produkcji i sprzedaży energii prosto ze Słońca.

Farma fotowoltaiczna co to jest?

Farma fotowoltaiczna to nic innego jak duża (lub bardzo duża!) instalacja solarna łącząca w jeden system dziesiątki, a nawet setki czy tysiące modułów ustawionych na wspólnej przestrzeni. O ile standardowa, niewielka, przydomowa instalacja fotowoltaiczna służy do produkowania ekologicznego prądu na własny użytek, o tyle farma ma na celu wytwarzanie dużej ilości energii, która jest następnie sprzedawana.

Opłacalność farmy fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, na czele z jakością urządzeń, optymalnymi warunkami słonecznymi czy prawidłową eksploatacją systemu na przestrzeni wielu lat. Należy również bardzo uważnie przekalkulować koszty inwestycyjne i stałe w odniesieniu do stawek obowiązujących na rynku energetycznym. Biorąc jednak pod uwagę zmieniające się realia i coraz większą rolę OZE w polskim, europejskim czy światowym rynku energetycznym, należy traktować ten rodzaj inwestycji jako bardzo perspektywiczny.

Farmy fotowoltaiczne powstają obecnie na całym świecie. Niektóre lokalizacje są imponujące – na pustyniach, morzach czy w górach panele stanowią ślad nowoczesności i dowód na nieustanne przekraczanie technologicznych oraz cywilizacyjnych barier. Również w Polsce rośnie zainteresowanie mniejszymi i większymi ekoelektrowniami słonecznymi, które od kilku lat powstają w praktycznie każdym województwie.

Farmy fotowoltaiczne dzięki temu jakie zyski generują i to, jak wpływają na transformację energetyczną, są celem inwestycyjnym rozmaitych podmiotów. Od niewielkich polskich przedsiębiorstw z ambitnymi planami rozwoju, przez międzynarodowe podmioty, po spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego – wszyscy szukają dobrych lokalizacji i zamawiają tysiące paneli. W efekcie mapa polskich farm solarnych rośnie w imponującym tempie. Skoro już wiesz, co to jest farma fotowoltaiczna, przeczytaj, jak zacząć i postawić pierwsze kroki w tym rozwojowym, ekologicznym biznesie.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Wiedza o tym, jak założyć farmę fotowoltaiczną, jest niezbędna do oceny możliwości zrealizowania tego typu inwestycji. Do najważniejszych kwestii wymagających analizy należą:

 • wybór optymalnej lokalizacji,
 • kalkulacja kosztów,
 • dobór urządzeń i firmy odpowiedzialnej za projekt i montaż,
 • wymogi formalne,
 • sprzedaż energii według obowiązujących zasad i stawek.

Przygotuj się na inwestycję rzędu co najmniej kilku mln zł. Uwzględnij możliwości pozyskania dotacji – rządowych, samorządowych lub unijnych. W przypadku tak dużej inwestycji każdy rodzaj publicznego wsparcia finansowego zwiększa szansę na realizację. I tak jak mikroinstalacje są dotowane w ramach programów „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, tak na farmy będzie można pozyskać fundusze publiczne. Przy tak dużych inwestycjach często niezbędne jest też przeanalizowanie ofert banków, które są skłonne do udzielania dużych kredytów z wieloletnim okresem spłaty ratalnej.

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych aspektów wymagających starannego planowania m.in. lokalizacji Twojej potencjalnej farmy słonecznej.

Odpowiednia lokalizacja

Według dostępnych danych, średnie usłonecznienie (inaczej nasłonecznienie) w Polsce wynosi ok. 1600 godzin rocznie. To optymalne warunki, aby opłacalnie, wydajnie produkować prąd bezpośrednio ze Słońca. Wiedzą o tym indywidualni prosumenci instalujący po kilka-kilkanaście paneli na dachach swoich domów i budynków firmowych, a także inwestorzy mający w planach dużo większy system.

Jak już wspomnieliśmy, w zasadzie w każdym województwie panują odpowiednie warunki słoneczne. Dużo istotniejsze jest więc znalezienie optymalnych, dostępnych gruntów. Musi to być przestrzeń odsłonięta i niezacieniona – dobrze, jeśli w pobliżu nie ma źródła dużej ilości pyłów. Przyjmuje się, że na każdy 1 MW energii potrzeba ok. 2 ha gruntu. Tym samym przykładowa forma o mocy 5 MW wymaga posiadania terenu o powierzchni co najmniej 10 ha. Dobra lokalizacja to przestrzeń na równym podłożu, co ułatwia instalację tysięcy paneli blisko siebie. Najważniejsza jest możliwość skierowania ich na południe, pod odpowiednim kątem. Jego regulacja może być łatwiejsza dzięki specjalnym konstrukcjom montażowym.

Jako atut lokalizacji należy też traktować dostępność rozumianą jako łatwość dojazdu dla pracowników i serwisantów elektrowni oraz właścicieli, którzy chcą osobiście doglądać jej pracy. Zanim zainwestujesz w ziemię, poznaj lokalne plany zagospodarowania przestrzennego i skonsultuj wybór działki ze specjalistami w dziedzinie fotowoltaiki, którzy są w stanie zrealizować profesjonalny audyt energetyczny. Jego wyniki dają odpowiedź, na ile wybrana lokalizacja odpowiada wymogom wydajnej farmy solarnej.

Warunki przyłączenia

Obok wyboru lokalizacji oraz pozyskania dużych środków na inwestycję do najważniejszych kwestii należy spełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Wielkość (a co za tym idzie – moc) farmy musi być dostosowana do sieci elektroenergetycznej. Podstawowym krokiem jest więc zwrócenie się do zakładu energetycznego z wnioskiem o udostępnienie warunków przyłączenia. Na ich wydanie trzeba czekać maksymalnie 150 dni. Niezbędną dokumentacją na tym etapie są:

 • tytuł prawny do gruntu,
 • mapa prezentująca teren,
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub warunki zabudowy.

W zależności od wielkości planowanej farmy przyłączenie instalacji do sieci jest darmowe lub płatne.

 • Przyłączenie do sieci instalacji o mocy do 40 kW jest darmowe.
 • Przyłączenie do sieci instalacji o mocy od 40 kW do 5 MW jest płatne, a koszty rozkładają się na zakład energetyczny oraz inwestora.
 • Przyłączenie do sieci instalacji o mocy powyżej 5 MW jest płatne – a koszty w całości pokrywa inwestor.

Koncesja na farmę fotowoltaiczną

Koncesję na działanie farmy fotowoltaicznej wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Tu pojawia się pewien paradoks, ponieważ trudno wydać koncesję na działanie systemu, który aktualnie nie istnieje. Z tego powodu należy uzyskać promesę wydania koncesji, która jest gwarancją, że ostatecznie koncesja zostanie udzielona. Wniosek do Prezesa URE musi zawierać ponad 20 wymaganych załączników, np. zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Czy farma fotowoltaiczna się opłaca?

Inwestorzy oceniają farmy fotowoltaiczne poprzez potencjalne zyski i generalną opłacalność w konkretnej perspektywie czasowej, np. kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Co do zasady dobrze zaprojektowana i zlokalizowana farma powinna przynieść nie tylko zwrot z wielomilionowej inwestycji, ale przede wszystkim kolejne miliony zł czystego zarobku. To jednak zależy od cen ustalanych przy okazji aukcji OZE, kosztów energii czy wydajności samego systemu. Dobrą praktyką jest dokładnie przemyślany dobór paneli oraz innych elementów potężnej instalacji – aby moduły służyły z dużą sprawnością przez wiele lat, przyspieszając zwrot z tak dużej inwestycji.

Podsumowanie

Fotowoltaika to teraźniejszość i przyszłość – widzimy to również w polskim krajobrazie, na dachach domów, budynków firmowych czy farmach fotowoltaicznych, których moc jest mierzona nawet w dziesiątkach MW. Dzięki naszemu artykułowi już wiesz, jak założyć farmę fotowoltaiczną i od czego zacząć planowanie takiej inwestycji.